Ing. Roman Molík, MBA

vedoucí Odboru transferu technologií

telefon: +420 541 14 5238
e-mail: molik@ro.vutbr.cz
adresa: rektorát - Antonínská 548/1, Brno 60200
kancelář: 440, 4. patro