Ing. Roman Molík, MBA

vedoucí Odboru podpory projektů a transferu technologií
vedoucí Oddělení transferu technologií

telefon: +420 541 14 5238
e-mail: molik@ro.vutbr.cz