Ing. Roman Molík, MBA

vedoucí Odboru transferu technologií

telefon: +420 541 14 5238
kancelář: A1/238 (Rektorát - Antonínská 548/1, Brno 60200)

e-mail: molik@ro.vutbr.cz