Ing. Jana Ondroušková, Ph.D.

   Manažer transferu technologií FSI

   telefon: +420 5 4114 4225
   e-mail: ondrouskova@ro.vutbr.cz

   Adresa: Kounicova 67a,602 00 Brno
   Místnost: 348, 2.n.p.

 

 

S čím Vám může pomoci: Jana Ondroušková pomůže všem zaměstnancům Fakulty strojního inženýrství, kteří mají dotaz vztahující se k procesu komercializace výzkumného výsledku.

Od 21. září 2017 čerpá mateřskou dovolenou. Nově se prosím obracejte na Ing. Tomáše Maudera, Ph.D.