Aktuality

 • 7.8.2017: Setkání projektových center

  Ve dnech 5.-7.9.2017 se bude konat setkání projektových center v rámci CRP projektu PPP. V Lednici se sejde 13 projektových center z celé České republiky. Hlavním tématem bude sdílení prvních zkušeností z řešení OP VVV projektů.

 • 23.6.2017: Příležitost spolupráce s Centrem materiálového výzkumu v Brně

  Vysoké učení technické v Brně společně s projektem EcoInn Danube pořádalo pracovní setkání s Centrem materiálového výzkumu, které se uskutečnilo v prostorách Fakulty chemické VUT v Brně dne 2. června 2017 od 9:00.

 • 12.6.2017 Pozvánka na ECOINN GREEN SUMMER SCHOOL 2017 v Německu

  Vysoké učení technické v Brně v rámci mezinárodního projektu EcoInn Danube spolupořádá EcoInn Green Summer School.

 • 1.6.2017 Pozvánka na projektové setkání

  Dovolujeme si Vás pozvat na projektové setkání s mezinárodním projektem EcoInn Danube dne 8.6.2017 od 10:00 do 12:00 v aule rektorátu VUT v Brně.

 • 31.5.2017 Dotazník na ekologické inovace

  VUT se prostřednictvím OPPaTT zapojilo do projektu na podporu ekologických inovací.

 • 23.5.2017 Pozvánka

  Srdečně Vás zveme na pracovní setkání: Příležitost spolupráce s Centrem materiálového výzkumu v Brně, které se uskuteční v prostorách Fakulty chemické VUT v Brně dne 2. června 2017 od 9:00.

 • Realizace projektu VUT Příležitost

  1. 3. 2017 byla zahájena realizace čtyřletého projektu VUT Příležitost podpořeného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání spolufinancovaného Evropskou unií.

 • 8.3.2017 Nový projekt ECOINN DANUBE

  VUT v Brně se zapojilo do mezinárodního projektu "Eco-innovatively connected Danube Region“ (EcoInn Danube). Projekt je spolufinancován z Evropské Unie, z mezinárodního programu Danube, v rámci prioritní osy 1 „Inovativně a sociálně zodpovědný Dunajský region“. Jeho cílem je zvýšit spolupráci v podunajském regionu v oblasti ekologických inovací se zvláštním důrazem na rozvoj a aplikaci ekologických technologií, především v oboru obnovitelných zdrojů energie a energetické úspory.

 • 2.11.2016: seminář "Ochrana duševního vlastnictví na VUT v Brně"

  Srdečně Vás zveme na seminář, který se uskuteční v prostorách FEKT ve dnech 8. listopadu 2016 od 14:00 a 10. listopadu 2016 od 9:00.

 • 22.9.2016 INOVAČNÍ VOUCHERY MPO

  Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo výzvu na inovační vouchery pro celou ČR.

 • 13.9.2016 Představujeme patentovou zástupkyni

  Mgr. Alžběta Jurtíková je interní patentová zástupkyně CTT, která pomohla VUT v Brně ochránit již sto zaměstnaneckých vynálezů.

 • 16.8.2016 09:44:08 přesně! Ohlášených vynálezů je 500!

  K dnešnímu dni Centrum transferu technologií VUT v Brně eviduje již 500 ohlášených zaměstnaneckých vynálezů, které vytvořili nebo na kterých se podíleli vědci z Vysokého učení technického v Brně.

 • 15.8.2016 Nová spin-off firma VUT

  Od srpna 2016 se může VUT pochlubit novou spin-off firmou. Společnost Diovetech s.r.o., zabývající se počítačovou bezpečností a síťovými systémy, získala výhradní licenční smlouvu k využívání technického know-how z oblasti počítačových sítí a zařadila se tak mezi spin-off firmy bez majetkové účasti VUT.

 • 5.8.2016 Projekt VUT ŠANCE pokračuje

  Centrum transferu technologií je od října 2014 řešitelem projektu VUT Šance z programu TA ČR GAMA. V letošním roce projekt vstoupil do druhé fáze realizace, je tedy čas zhodnotit dosavadní průběh.

 • 13.4.2016: VUT rozšiřuje své patentové portfolio o čínský patent

  Podat mezinárodní patentovou přihlášku není tak složité, ale dotáhnout patentové řízení až do zdárného konce, to vyžaduje spoustu trpělivosti, komunikace s patentovými kancelářemi a v neposlední řadě také sponzora, jste-li výzkumná organizace. VUT se ve spolupráci se společností TESCAN ORSAY HOLDING a.s. podařilo překonat všechny nástrahy patentového řízení a připsat si na své konto další úspěch na poli zahraniční patentové ochrany – udělený čínský patent.

 • 5.4.2016: VUT má novou spin-off firmu

  Od dubna 2016 má VUT další oficiální spin-off firmu. Společnost NenoVision s.r.o. uzavřela s univerzitou licenční smlouvu na využití vyvinutého know-how v oblasti mikroskopie a k tomu získala právo užívat označení spin-off VUT. Tím se zařadila mezi spin-off firmy VUT bez majetkové účasti; to jsou ty spin-off, kde duševní vlastnictví univerzity není přímo vkládáno do základního kapitálu, ale využívá se na základě licence.

 • 15.2.2016: Podívejte se na výroční zprávu CTT 2015

  Výroční zpráva shrnuje úspěchy roku 2015 při řešení a uzavření některých projektů na podporu komercializace nadějných technologií z VUT, přináší aktuální statistiky v ochraně duševního vlastnictví a informuje o zajímavých případech transferu technologií. Přílohou zprávy je seznam všech nových vynálezů ohlášených v loňském roce.

 • 20.11.2015: Smlouva o využití výsledků - seminář 27. listopadu 2015

  Srdečně zveme řešitele projektů z VUT na praktický seminář s tématem Smlouva o využití výsledků, jak ji napsat. Akce se koná v budově CTT na Kounicově 67a, Brno dne 27. listopadu 2015 od 9:00. Vstup je po předchozí registraci zdarma.

 • 16.11.2015: Netřeba objevovat Ameriku

  Svět je v dnešní době tak složitý, že není možné být renesančním člověkem a vědět všechno, a to ani v úzce vymezeném oboru, ve kterém působíme. Nestavíme na zelené louce a neustále sledujeme, kam se věda posouvá a co nového publikovali kolegové z jiných pracovišť po celém světě. Kdo by dnes zahájil výzkumnou práci a nezmapoval si předtím současný stav poznání, je amatér, který jen marní čas a peníze, i když může mít zrovna štěstí na dobrý nápad. Domnívám se, že ve vědě není nic smutnějšího, než objevovat Ameriku, tedy věnovat úsilí práci, kterou už udělal dříve někdo jiný. Pokrok ve vědě pak spočívá v tom, že ze známých výsledků čerpám inspiraci a navážu na ně originální prací.

 • 3.11.2015: Ukončení projektu VUT Molekulární biotechnologie

  Ke konci října 2015 ukončilo Centrum transferu technologií realizaci projektu typu pre-seed zaměřených na technické ověření a přípravu komercializace vybraných technologií: VUT Molekulární biotechnologie. Podařilo se dosáhnout všech plánovaných výsledků a projekt byl uzavřen jako úspěšný. Bližší informace v tiskové zprávě.

 • 7.10.2015: Nebojme se veřejné podpory

  V poslední době se zdá, že Českou republiku obchází strašák nedovolené veřejné podpory a děsí příjemce dotací nejen z řad výzkumných organizací hrozbou vážných sankcí, dokonce vrácení celé poskytnuté dotace. Pro výzkumné organizace včetně VUT je důležité vyhnout se tzv. zakázané nepřímé veřejné podpoře, tedy přelévání veřejné dotace spolupracujícím firmám. Při bližším pohledu zjistíme, že pochopit daná pravidla není obtížné a kontroly od poskytovatelů dotací naopak mohou vysokým školám pomoci při sjednávání férových podmínek spolupráce s průmyslovými partnery.

 • 11.9.2015: Střípky z konference Technologie pro budoucnost

  Ve dnech 9. – 10. září 2015 přišla do brněnského SONO centra více než stovka odborníků z transferových pracovišť po celé České republice, vědců i zástupců průmyslu, aby se zúčastnili v pořadí již třetí národní konference transferu technologií. Organizace konference s podtitulem „Technologie pro budoucnost“ se ujalo Centrum transferu technologií VUT v Brně.

 • 28.8.2015: Tiskové zprávy o úspěšném ukončení řešených projektů

  Ke konci června 2015 ukončilo Centrum transferu technologií realizaci dvou projektů typu pre-seed zaměřených na technické ověření a přípravu komercializace vybraných technologií: VUT Energetické zdroje a VUT Bezpečnost a obrana. Podařilo se dosáhnout všech plánovaných výsledků a projekty byly uzavřeny jako úspěšné. Bližší informace v tiskových zprávách.

 • 21.8.2015: Vytáhněte nápady z šuplíku, vyplatí se to

  Možná jste nevěděli, že VUT v Brně nastavilo motivační politiku pro vynálezce a autory inovativních řešení, která se uplatní v praxi. Zaměstnanci mohou získat až 70 % výnosů z komerčního využití výsledku své výzkumné činnosti, které VUT v Brně plynou z uzavřených smluv.

 • 19.8.2015: Hostíme národní konferenci Technologie pro budoucnost

  Letošní celorepubliková konference transferu technologií se koná v Brně pod záštitou Centra transferu technologií VUT v Brně v SONO Centru ve dnech 9. a 10. září 2015. Zveme zájemce na bohatý odborný i společenský program.

 • 23.7.2015: Vyhledávání v Google Patents

  Společnost Google spustila samostatnou vyhledávací bázi Google Patents, která usnadní orientaci v současném stavu techniky. Velkou přidanou hodnotou je možnost automatického propojení s hledáním v nepatentové literatuře (odborné vědecké publikace) v databázi Google Scholar. Veřejnosti i profesionálům tím dává další nástroj pro provedení kvalitní rešerše.

 • 29.6.2015: Věda není jen užitečná, ale i zábavná!

  V duchu tohoto motta se nesla akce pořádaná Ústavem procesního a ekologického inženýrství FSI VUT dne 25. 6. 2015 u příležitosti zakončení projektu VUT Energetické zdroje, reg. č. CZ.1.05/3.1.00/13.0274. Došlo jak na prezentace jednotlivých technologií zapojených do projektu, tak i na slibovanou zábavu. Organizátoři totiž zvolili pro konání workshopu prostory brněnského VIDA! science centra, které láká veřejnost na unikátní stálou expozici, přibližující vědu hravou formou dětem i dospělým.

 • 17.6.2015: Jak dopadla letošní Letní škola projektů

  V červnu 2015 proběhl na VUT v Brně třetí ročník Praktické letní školy projektů ve vědě a výzkumu. Letní škola umožnila začínajícím vědcům zorientovat se v systému financování vědy a výzkumu a zároveň získat potřebné znalosti pro kvalitní přípravu a řízení projektů financovaných z veřejných zdrojů. Jak to všechno probíhalo?

 • 15.6.2015: Workshop "Snímání a rozpoznávání sítnice a duhovky oka"

  Dne 10. června 2015 se v brněnském hotelu Vista uskutečnil workshop s názvem „Snímání a rozpoznávání sítnice a duhovky oka“, pořádaný Centrem transferu technologií VUT v Brně (CTT). Zástupcům pozvaných firem zde byly představeny technologie se zajímavým potenciálem, které vyvinul tým doc. Drahanského na Fakultě informačních technologií VUT v Brně (FIT).

 • 11.6.2015: Brána pro spolupráci s VUT

  Internet je první místo, kam se dnešní člověk uchyluje, když hledá informace. Není divu, když jsou tak snadno a rychle dostupné. Kdo nemá prezentaci na webu, jako by nebyl. Ptali jsme se, zda by nešlo využít sílu světové sítě pro naše účely, tedy pro marketing výsledků vědy a výzkumu z VUT v Brně. Odpovědí je portál SpolupráceSvut.

Strana 1/512345»