CZ | EN
ÚVOD

110 LET VUT

Dne 19. září 1899 rakouský císař a uherský král František Josef I. podepsal dekret o založení české vysoké školy technické v Brně.

Byla první českou vysokou školou na Moravě, a to její profesory i studenty zavazovalo. Stala se důležitým střediskem vzdělání a vědy, obohacujícím život české společnosti, a je jím dodnes. Česká vysoká škola technická v Brně prošla neuvěřitelným vzestupem, vychovala tisíce úspěšných absolventů, dala světu zástupy odborníků, kteří svým dílem přispěli k usnadnění a zkvalitnění lidského života. Nepřízní osudu několikrát stála na pokraji zkázy, vždy však dokázala existenční krizi překonat a vyšla z ní posílena.

Univerzita začínala se čtyřmi profesory a 47 posluchači a po (zatím ještě necelých) 110 letech dospěla do pozice mezinárodně uznávané vzdělávací instituce, která nabízí současné špičkové vědecké a odborné znalosti na osmi fakultách v široké škále oborů od technických, přírodovědných, přes ekonomické až po umělecké.

V jednom z nejprestižnějších mezinárodních hodnocení, které zveřejňuje každý rok list The Times, se VUT v Brně pravidelně dostává mezi 400 - 600 nejlepších světových univerzit.

Tak jako ve svých počátcích zůstává VUT v Brně i dnes důležitým střediskem vzdělání i vědy a ovlivňuje vysokoškolskou a vědní politiku. Profesoři, absolventi i studenti dosahují úspěchu na renomovaných pracovištích v USA, Kanadě a dalších nejvyspělejších státech světa.

Do dalších let existence bych naší univerzitě popřál, aby zůstala nepřehlédnutelnou institucí v evropském vzdělávacím a výzkumném prostoru.


Karel Rais

Rektor Vysokého učení technického v Brně