• Nejlepsi pedagog VUT
  • Nejsem idol
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní programy

Program Fakulta
Obor
Rok Typ studia Forma studia
Jazyk výuky

Fakulta architektury (FA)

Bakalářské studium

Program Forma Délka Titul
Architektura a urbanismus prezenční 4 roky Bc.
  Obor: Architektura
 

Magisterské navazující studium

Program Forma Délka Titul
Architektura a urbanismus prezenční 2 roky Ing. arch.
  Obor: Architektura
 

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Architektura a urbanismus prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Architektura
  Obor: Urbanismus
 
Architektura a urbanismus kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Urbanismus
  Obor: Architektura
 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT)

Bakalářské studium

Program Forma Délka Titul
Angličtina v elektrotechnice a informatice prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Angličtina v elektrotechnice a informatice
 
Audio inženýrství prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Audio inženýrství
 
Biomedicínská technika a bioinformatika prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Biomedicínská technika a bioinformatika
 
Electrical, Electronic, Communication and Control Technology prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Microelectronics and Technology
  Obor: Teleinformatics
  Obor: Power Electrical and Electronic Engineering
  Obor: Automation and Measurement
  Obor: Electronics and Communication
 
Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
  Obor: Teleinformatika
  Obor: Elektronika a sdělovací technika
  Obor: Automatizační a měřicí technika
  Obor: Mikroelektronika a technologie
 
Informační bezpečnost prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Informační bezpečnost
 
Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika kombinované 3 roky Bc.
  Obor: Teleinformatika
  Obor: Automatizační a měřicí technika
  Obor: Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
  Obor: Mikroelektronika a technologie
  Obor: Elektronika a sdělovací technika
 

Magisterské navazující studium

Program Forma Délka Titul
Biomedicínské inženýrství a bioinformatika prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Biomedicínské inženýrství a bioinformatika
 
Electrical, Electronic, Communication and Control Technology prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Electrical Manufacturing and Materials Engineering
  Obor: Cybernetics, Control and Measurements
  Obor: Biomedical and Ecological Engineering
  Obor: Communications and Informatics
  Obor: Microelectronics
  Obor: Power Electrical Engineering
  Obor: Electronics and Communication
  Obor: Power Electrical and Electronic Engineering
 
Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Telekomunikační a informační technika
  Obor: Biomedicínské a ekologické inženýrství
  Obor: Mikroelektronika
  Obor: Elektrotechnická výroba a materiálové inženýrství
  Obor: Kybernetika, automatizace a měření
  Obor: Elektroenergetika
  Obor: Elektronika a sdělovací technika
  Obor: Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
 
Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika kombinované 2 roky Ing.
  Obor: Telekomunikační a informační technika
  Obor: Elektroenergetika
  Obor: Kybernetika, automatizace a měření
  Obor: Biomedicínské a ekologické inženýrství
  Obor: Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
  Obor: Elektronika a sdělovací technika
  Obor: Elektrotechnická výroba a materiálové inženýrství
  Obor: Mikroelektronika
 

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Biomedicínské technologie a bioinformatika prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Biomedicínské technologie a bioinformatika
 
Electrical Engineering and Communication prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Electronics and Communications
  Obor: Power Electrical and Electronic Engineering
  Obor: Biomedical Electronics and Biocybernetics
  Obor: Microelectronics and Technology
  Obor: Mathematics in Electrical Engineering
  Obor: Teleinformatics
  Obor: Physical Electronics and Nanotechnology
  Obor: Cybernetics, Control and Measurements
  Obor: Theoretical Electrical Engineering
 
Elektrotechnika a komunikační technologie prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Teleinformatika
  Obor: Teoretická elektrotechnika
  Obor: Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
  Obor: Kybernetika, automatizace a měření
  Obor: Biomedicínská elektronika a biokybernetika
  Obor: Matematika v elektroinženýrství
  Obor: Elektronika a sdělovací technika
  Obor: Fyzikální elektronika a nanotechnologie
  Obor: Mikroelektronika a technologie
 
Biomedicínské technologie a bioinformatika kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Biomedicínské technologie a bioinformatika
 
Electrical Engineering and Communication kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Microelectronics and Technology
  Obor: Mathematics in Electrical Engineering
  Obor: Physical Electronics and Nanotechnology
  Obor: Power Electrical and Electronic Engineering
  Obor: Cybernetics, Control and Measurements
  Obor: Biomedical Electronics and Biocybernetics
  Obor: Theoretical Electrical Engineering
  Obor: Electronics and Communications
  Obor: Teleinformatics
 
Elektrotechnika a komunikační technologie kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Teoretická elektrotechnika
  Obor: Mikroelektronika a technologie
  Obor: Fyzikální elektronika a nanotechnologie
  Obor: Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
  Obor: Kybernetika, automatizace a měření
  Obor: Biomedicínská elektronika a biokybernetika
  Obor: Matematika v elektroinženýrství
  Obor: Elektronika a sdělovací technika
  Obor: Teleinformatika
 

Fakulta chemická (FCH)

Bakalářské studium

Program Forma Délka Titul
Chemie a chemické technologie prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Spotřební chemie
  Obor: Chemie pro medicínské aplikace
  Obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
  Obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 
Chemie a technologie potravin prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Potravinářská chemie
  Obor: Biotechnologie
 
Chemie a chemické technologie kombinované 3 roky Bc.
  Obor: Spotřební chemie
  Obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí
  Obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
 
Chemie a technologie potravin kombinované 3 roky Bc.
  Obor: Potravinářská chemie
  Obor: Biotechnologie
 

Magisterské navazující studium

Program Forma Délka Titul
Chemie a technologie ochrany životního prostředí prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 
Chemie a technologie potravin prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Potravinářská chemie a biotechnologie
 
Chemie pro medicínské aplikace prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Chemie pro medicínské aplikace
 
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
 
Spotřební chemie prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Spotřební chemie
 
Chemie a technologie ochrany životního prostředí kombinované 2 roky Ing.
  Obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 
Chemie a technologie potravin kombinované 2 roky Ing.
  Obor: Potravinářská chemie a biotechnologie
 
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů kombinované 2 roky Ing.
  Obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
 
Spotřební chemie kombinované 2 roky Ing.
  Obor: Spotřební chemie
 

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Fyzikální chemie prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Fyzikální chemie
 
Chemie a technologie ochrany životního prostředí prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemie životního prostředí
 
Chemie a technologie potravin prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Potravinářská chemie
 
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
 
Macromolecular Chemistry prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemistry of Macromolecular Materials
 
Makromolekulární chemie prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemie makromolekulárních materiálů
 
Physical Chemistry prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Physical Chemistry
 
Fyzikální chemie kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Fyzikální chemie
 
Chemie a technologie ochrany životního prostředí kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemie životního prostředí
 
Chemie a technologie potravin kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Potravinářská chemie
 
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
 
Macromolecular Chemistry kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemistry of Macromolecular Materials
 
Makromolekulární chemie kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemie makromolekulárních materiálů
 
Physical Chemistry kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Physical Chemistry
 

Fakulta informačních technologií (FIT)

Bakalářské studium

Program Forma Délka Titul
Informační technologie prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Informační technologie
 

Magisterské navazující studium

Program Forma Délka Titul
Informační technologie prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Management a informační technologie
  Obor: Matematické metody v informačních technologiích
  Obor: Bezpečnost informačních technologií
  Obor: Bioinformatika a biocomputing
  Obor: Inteligentní systémy
  Obor: Počítačové sítě a komunikace
  Obor: Počítačové a vestavěné systémy
  Obor: Počítačová grafika a multimédia
  Obor: Informační systémy
 

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Výpočetní technika a informatika prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Výpočetní technika a informatika
 
Výpočetní technika a informatika kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Výpočetní technika a informatika
 

Fakulta podnikatelská (FP)

Bakalářské studium

Program Forma Délka Titul
Ekonomika a management prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Ekonomika a procesní management
  Obor: Management v tělesné kultuře
  Obor: Ekonomika podniku
  Obor: Účetnictví a daně
 
Kvantitativní metody v ekonomice prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Matematické metody v ekonomice
 
Systémové inženýrství a informatika prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Manažerská informatika
 

Magisterské navazující studium

Program Forma Délka Titul
Economics and Management prezenční 2 roky Ing.
  Obor: European Business and Finance
 
Ekonomika a management prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Řízení a ekonomika podniku
  Obor: Podnikové finance a obchod
  Obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
 
Systémové inženýrství a informatika prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Informační management
 
Ekonomika a management kombinované 2 roky Ing.
  Obor: Podnikové finance a obchod
  Obor: Řízení a ekonomika podniku
 

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Ekonomika a management prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Řízení a ekonomika podniku - dob.
  Obor: Podnikové finance - dob.
  Obor: Podnikové finance
  Obor: Řízení a ekonomika podniku
 
Ekonomika a management kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Podnikové finance
  Obor: Řízení a ekonomika podniku
 

Fakulta stavební (FAST)

Bakalářské studium

Program Forma Délka Titul
Architektura pozemních staveb prezenční 4 roky Bc.
  Obor: Architektura pozemních staveb
 
Architektura pozemních staveb prezenční 4 roky Bc.
  Obor: Architektura pozemních staveb
 
Civil Engineering prezenční 4 roky Bc.
  Obor: Building Constructions
  Obor: Water Management and Water Structures
  Obor: Building Material Engineering
  Obor: Civil Engineering Management
  Obor: General studies
  Obor: Constructions and Traffic Structures
  Obor: Civil Engineering Management
 
Civil Engineering prezenční 4 roky Bc.
  Obor: Civil Engineering Management
  Obor: Building Constructions
  Obor: Water Management and Water Structures
  Obor: Building Material Engineering
  Obor: General studies
  Obor: Constructions and Traffic Structures
 
Geodézie a kartografie prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Geodézie a kartografie
  Obor: Geodézie, kartografie a geoinformatika
 
Městské inženýrství prezenční 4 roky Bc.
  Obor: Městské inženýrství
 
Stavební inženýrství prezenční 4 roky Bc.
  Obor: Management stavebnictví
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby
  Obor: všeobecný
  Obor: Pozemní stavby
  Obor: Stavebně materiálové inženýrství
  Obor: Management stavebnictví
  Obor: Vodní hospodářství a vodní stavby
 
Stavební inženýrství prezenční 4 roky Bc.
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby
  Obor: všeobecný
  Obor: Pozemní stavby
  Obor: Stavebně materiálové inženýrství
  Obor: Management stavebnictví
  Obor: Vodní hospodářství a vodní stavby
 
Geodézie a kartografie kombinované 3 roky Bc.
  Obor: Geodézie a kartografie
  Obor: Geodézie, kartografie a geoinformatika
 
Stavební inženýrství kombinované 4 roky Bc.
  Obor: Vodní hospodářství a vodní stavby
  Obor: Stavebně materiálové inženýrství
  Obor: Management stavebnictví
  Obor: Pozemní stavby
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby
  Obor: všeobecný
  Obor: Management stavebnictví
 
Stavební inženýrství kombinované 4 roky Bc.
  Obor: všeobecný
  Obor: Management stavebnictví
  Obor: Vodní hospodářství a vodní stavby
  Obor: Stavebně materiálové inženýrství
  Obor: Pozemní stavby
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby
 

Magisterské navazující studium

Program Forma Délka Titul
Architektura a rozvoj sídel prezenční 2 roky Ing. arch.
  Obor: Architektura a rozvoj sídel (Prostorové plánování)
  Obor: Architektura a rozvoj sídel (Architektura)
  Obor: Architektura a rozvoj sídel (Management architektury)
 
Civil Engineering prezenční 1.5 roků Ing.
  Obor: Constructions and Traffic Structures (Traffic Structures)
  Obor: Civil Engineering Management
  Obor: Constructions and Traffic Structures
  Obor: Construction Technology
  Obor: Building Material Engineering
  Obor: Constructions and Traffic Structures (Constructions)
  Obor: Building Constructions (Building Services)
  Obor: Building Constructions (Structural Engineering Design and Analysis)
  Obor: Building Constructions (Building Constructions Design)
  Obor: Civil Engineering Management
  Obor: Water Management and Water Structures
  Obor: Building Constructions (Construction Process Technology and Management)
 
Civil Engineering prezenční 1.5 roků Ing.
  Obor: Construction Technology
  Obor: Building Material Engineering
  Obor: Constructions and Traffic Structures (Constructions)
  Obor: Building Constructions (Structural Engineering Design and Analysis)
  Obor: Water Management and Water Structures
  Obor: Constructions and Traffic Structures (Traffic Structures)
  Obor: Building Constructions (Building Constructions Design)
  Obor: Constructions and Traffic Structures
  Obor: Building Constructions (Building Services)
  Obor: Civil Engineering Management
 
Geodézie a kartografie prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Geodézie a kartografie
  Obor: Geodézie a kartografie (Inženýrská geodézie)
  Obor: Geodézie a kartografie (Katastr nemovitostí a kartografická informatika)
  Obor: Geodézie a kartografie
  Obor: Geodézie a kartografie (Inženýrská geodézie)
  Obor: Geodézie a kartografie (Katastr nemovitostí a kartografická informatika)
 
Stavební inženýrství prezenční 1.5 roků Ing.
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby (Dopravní stavby)
  Obor: Pozemní stavby (Konstrukce a statika staveb)
  Obor: Vodní hospodářství a vodní stavby
  Obor: Realizace staveb
  Obor: Stavebně materiálové inženýrství
  Obor: Pozemní stavby (Technická zařízení budov)
  Obor: Pozemní stavby (Technologie a řízení staveb)
  Obor: Management stavebnictví
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby (Konstrukce)
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby
  Obor: Pozemní stavby (Navrhování pozemních staveb)
  Obor: Management stavebnictví
 
Stavební inženýrství prezenční 1.5 roků Ing.
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby (Konstrukce)
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby
  Obor: Pozemní stavby (Navrhování pozemních staveb)
  Obor: Management stavebnictví
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby (Dopravní stavby)
  Obor: Pozemní stavby (Konstrukce a statika staveb)
  Obor: Vodní hospodářství a vodní stavby
  Obor: Realizace staveb
  Obor: Stavebně materiálové inženýrství
  Obor: Pozemní stavby (Technická zařízení budov)
 
Stavební inženýrství kombinované 1.5 roků Ing.
  Obor: Pozemní stavby (Technická zařízení budov)
  Obor: Realizace staveb
  Obor: Stavebně materiálové inženýrství
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby (Konstrukce)
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby
  Obor: Pozemní stavby (Navrhování pozemních staveb)
  Obor: Pozemní stavby (Konstrukce a statika staveb)
  Obor: Vodní hospodářství a vodní stavby
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby (Dopravní stavby)
  Obor: Pozemní stavby (Technologie a řízení staveb)
  Obor: Management stavebnictví
  Obor: Management stavebnictví
 
Stavební inženýrství kombinované 1.5 roků Ing.
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby (Konstrukce)
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby
  Obor: Pozemní stavby (Navrhování pozemních staveb)
  Obor: Pozemní stavby (Konstrukce a statika staveb)
  Obor: Vodní hospodářství a vodní stavby
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby (Dopravní stavby)
  Obor: Management stavebnictví
  Obor: Pozemní stavby (Technická zařízení budov)
  Obor: Realizace staveb
  Obor: Stavebně materiálové inženýrství
 

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Civil Engineering prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Building Constructions
  Obor: Physical and Building Materials Engineering
  Obor: Structures and Traffic Construction
  Obor: Civil Engineering Management
  Obor: Water Management and Water Structures
 
Geodézie a kartografie prezenční 3 roky Ph.D.
  Obor: Geodézie a kartografie
 
Stavební inženýrství prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Pozemní stavby
  Obor: Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby
  Obor: Management stavebnictví
  Obor: Vodní hospodářství a vodní stavby
 
Civil Engineering kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Building Constructions
  Obor: Physical and Building Materials Engineering
  Obor: Structures and Traffic Construction
  Obor: Civil Engineering Management
  Obor: Water Management and Water Structures
 
Geodézie a kartografie kombinované 3 roky Ph.D.
  Obor: Geodézie a kartografie
 
Stavební inženýrství kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Vodní hospodářství a vodní stavby
  Obor: Management stavebnictví
  Obor: Pozemní stavby
  Obor: Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby
 

Fakulta strojního inženýrství (FSI)

Bakalářské studium

Program Forma Délka Titul
Aplikované vědy v inženýrství prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Materiálové inženýrství
  Obor: Mechatronika
  Obor: Matematické inženýrství
  Obor: Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
  Obor: Průmyslový design ve strojírenství
 
Strojírenství prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Základy strojního inženýrství
  Obor: Aplikovaná informatika a řízení
  Obor: Profesionální pilot
  Obor: Stavba strojů a zařízení
  Obor: Strojírenská technologie
  Obor: Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
  Obor: Energetika, procesy a životní prostředí
 
Strojírenství prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Aplikovaná informatika a řízení
  Obor: Základy strojního inženýrství
 
Strojírenství kombinované 3 roky Bc.
  Obor: Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
  Obor: Aplikovaná informatika a řízení
  Obor: Stavba strojů a zařízení
  Obor: Strojírenská technologie
 

Magisterské navazující studium

Program Forma Délka Titul
Aplikované vědy v inženýrství prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Inženýrská mechanika a biomechanika
  Obor: Mechatronika
  Obor: Průmyslový design ve strojírenství
  Obor: Materiálové inženýrství
  Obor: Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
  Obor: Přesná mechanika a optika
  Obor: Matematické inženýrství
 
Industrial Engineering prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Industrial Engineering
 
Strojní inženýrství prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Stavba letadel
  Obor: Konstrukční inženýrství
  Obor: Automobilní a dopravní inženýrství
  Obor: Strojírenská technologie
  Obor: Strojírenská technologie a průmyslový management
  Obor: Letecký provoz
  Obor: Výrobní stroje, systémy a roboty
  Obor: Technika prostředí
  Obor: Energetické inženýrství
  Obor: Slévárenská technologie
  Obor: Fluidní inženýrství
  Obor: Procesní inženýrství
  Obor: Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
  Obor: Aplikovaná informatika a řízení
 
Výrobní systémy prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Výrobní systémy
 
Strojní inženýrství kombinované 2 roky Ing.
  Obor: Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
  Obor: Výrobní stroje, systémy a roboty
  Obor: Strojírenská technologie
  Obor: Aplikovaná informatika a řízení
  Obor: Strojírenská technologie a průmyslový management
 

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Aplikace přírodních věd prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Aplikovaná matematika
 
Aplikace přírodních věd prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Aplikovaná matematika
 
Aplikované vědy v inženýrství prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Inženýrská mechanika
 
Fyzikální a materiálové inženýrství prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Fyzikální a materiálové inženýrství (Fyzikální inženýrství)
  Obor: Fyzikální a materiálové inženýrství (Materiálové inženýrství)
 
Stroje a zařízení prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Konstrukční inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Procesní inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Stavba letadel a provoz letadel)
 
Stroje a zařízení prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Fluidní inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Procesní inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Stroje a zařízení)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Konstrukční inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Energetické inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Automobilní a dopravní inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Stavba letadel a provoz letadel)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Technika prostředí)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Řízení strojů a procesů)
 
Strojírenská technologie prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Strojírenská technologie
 
Aplikace přírodních věd kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Aplikovaná matematika
 
Aplikace přírodních věd kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Aplikovaná matematika
 
Aplikované vědy v inženýrství kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Inženýrská mechanika
 
Fyzikální a materiálové inženýrství kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Fyzikální a materiálové inženýrství (Fyzikální inženýrství)
  Obor: Fyzikální a materiálové inženýrství (Materiálové inženýrství)
 
Stroje a zařízení kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Stroje a zařízení)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Konstrukční inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Automobilní a dopravní inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Stavba letadel a provoz letadel)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Energetické inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Fluidní inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Procesní inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Technika prostředí)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Řízení strojů a procesů)
 
Strojírenská technologie kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Strojírenská technologie
 

Fakulta výtvarných umění (FAVU)

Bakalářské studium

Program Forma Délka Titul
Výtvarná umění prezenční 4 roky BcA.
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér video FaVU VUT v Brně)
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér environmentu FaVU VUT v Brně)
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér performance FaVU VUT v Brně)
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér tělového designu FaVU VUT v Brně)
  Obor: Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 2 FaVU VUT v Brně)
  Obor: Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 3 FaVU VUT v Brně)
  Obor: Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 2 FaVU VUT v Brně)
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér multimédií FaVU VUT v Brně)
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér fotografie FaVU VUT v Brně)
  Obor: Výtvarná tvorba (Ateliér kresby a grafiky FaVU VUT v Brně)
  Obor: Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 1 FaVU VUT v Brně)
  Obor: Design (Ateliér grafického designu 1 FaVU VUT v Brně)
  Obor: Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 1 FaVU VUT v Brně)
  Obor: Design (Ateliér grafického designu 2 FaVU VUT v Brně)
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér intermédií FaVU VUT v Brně)
  Obor: Design (Ateliér produktového designu FaVU VUT v Brně)
 

Magisterské navazující studium

Program Forma Délka Titul
Výtvarná umění prezenční 2 roky MgA.
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér video FaVU VUT v Brně)
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér performance FaVU VUT v Brně)
  Obor: Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 2 FaVU VUT v Brně)
  Obor: Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 3 FaVU VUT v Brně)
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér tělového designu FaVU VUT v Brně)
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér multimédií FaVU VUT v Brně)
  Obor: Design (Ateliér grafického designu 2 FaVU VUT v Brně)
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér environmentu FaVU VUT v Brně)
  Obor: Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 1 FaVU VUT v Brně)
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér fotografie FaVU VUT v Brně)
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér intermédií FaVU VUT v Brně)
  Obor: Design (Ateliér produktového designu FaVU VUT v Brně)
  Obor: Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 1 FaVU VUT v Brně)
  Obor: Výtvarná tvorba (Ateliér kresby a grafiky FaVU VUT v Brně)
  Obor: Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 2 FaVU VUT v Brně)
 

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Výtvarná umění prezenční 3 roky Ph.D.
  Obor: Výtvarná umění a umělecký provoz
  Obor: Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz
 
Výtvarná umění kombinované 3 roky Ph.D.
  Obor: Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz
  Obor: Výtvarná umění a umělecký provoz
 

Středoevropský technologický institut VUT (STI)

Fakulta zatím nezveřejnila informace o studijních programech pro vybraný akademický rok.


Ústav soudního inženýrství (ÚSI)

Magisterské navazující studium

Program Forma Délka Titul
Rizikové inženýrství prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Řízení rizik v informačních systémech (bez zaměření)
  Obor: Řízení rizik chemických technologií (bez zaměření)
  Obor: Řízení rizik firem a institucí (bez zaměření)
  Obor: Řízení rizik stavebních konstrukcí (bez zaměření)
  Obor: Řízení rizik strojních zařízení (bez zaměření)
  Obor: Řízení rizik elektrotechnických zařízení (bez zaměření)
 
Soudní inženýrství prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Expertní inženýrství v dopravě
  Obor: Realitní inženýrství
 

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Soudní inženýrství prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Soudní inženýrství (Oceňování majetku)
  Obor: Soudní inženýrství (Posuzování vad a poruch v technice)
  Obor: Soudní inženýrství (Forenzní ekotechnika)
  Obor: Soudní inženýrství (Analýza silničních nehod)
 
Soudní inženýrství kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Soudní inženýrství (Analýza silničních nehod)
  Obor: Soudní inženýrství (Oceňování majetku)
  Obor: Soudní inženýrství (Posuzování vad a poruch v technice)
  Obor: Soudní inženýrství (Forenzní ekotechnika)