Akademie věd České republiky RSS: Akademie věd České republiky Thu, 18 Sep 2014 15:41:56 +0200 Zend_Feed_Writer 1.10.4 (http://framework.zend.com) http://www.vutbr.cz/rss/utt/financovani-vyzkumu/akademie-ved-ceske-republiky-f19036 portal@vutbr.cz (VUTBR) VUTBR Zahraniční spolupráce Fri, 12 Mar 2010 00:00:00 +0100 http://www.vutbr.cz/utt/financovani-vyzkumu/akademie-ved-ceske-republiky-f19036/zahranicni-spoluprace-d47190 http://www.vutbr.cz/utt/financovani-vyzkumu/akademie-ved-ceske-republiky-f19036/zahranicni-spoluprace-d47190 portal@vutbr.cz (VUTBR) VUTBR 0 Výzvy VaV v EU Fri, 12 Mar 2010 00:00:00 +0100 http://www.vutbr.cz/utt/financovani-vyzkumu/akademie-ved-ceske-republiky-f19036/vyzvy-vav-v-eu-d47189 http://www.vutbr.cz/utt/financovani-vyzkumu/akademie-ved-ceske-republiky-f19036/vyzvy-vav-v-eu-d47189 portal@vutbr.cz (VUTBR) VUTBR 0 Technologické centrum AV ČR Fri, 12 Mar 2010 00:00:00 +0100 http://www.vutbr.cz/utt/financovani-vyzkumu/akademie-ved-ceske-republiky-f19036/technologicke-centrum-av-cr-d47188 http://www.vutbr.cz/utt/financovani-vyzkumu/akademie-ved-ceske-republiky-f19036/technologicke-centrum-av-cr-d47188 portal@vutbr.cz (VUTBR) VUTBR 0 Programy výzkumu a vývoje Tue, 24 Aug 2010 00:00:00 +0200 http://www.vutbr.cz/utt/financovani-vyzkumu/akademie-ved-ceske-republiky-f19036/programy-vyzkumu-a-vyvoje-d36631 http://www.vutbr.cz/utt/financovani-vyzkumu/akademie-ved-ceske-republiky-f19036/programy-vyzkumu-a-vyvoje-d36631 portal@vutbr.cz (VUTBR) VUTBR 0 Veřejné soutěže Tue, 24 Aug 2010 00:00:00 +0200 http://www.vutbr.cz/utt/financovani-vyzkumu/akademie-ved-ceske-republiky-f19036/verejne-souteze-d36632 http://www.vutbr.cz/utt/financovani-vyzkumu/akademie-ved-ceske-republiky-f19036/verejne-souteze-d36632 portal@vutbr.cz (VUTBR) VUTBR 0