• Nejlepsi pedagog VUT
  • Nejsem idol
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
prof. Ing. Milan Sigmund, CSc.

prof. Ing. Milan Sigmund, CSc.

Hlavní e-mail sigmund@feec.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 1901
 
Odeslat VUT zprávu

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.

2016
HRABINA, M.; SIGMUND, M. Implementing Gunshot Detection Algorithm on Digital Signal Processor. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. EEICT. 2016. s. 380-384. ISBN: 978-80-214-5350- 0.
Detail
 
2015
STANĚK, M.; SIGMUND, M. Speaker Distinction Using Vowel Polygons: Experimental Study. In Proceedings of 25th International Conference Radioelektronika 2015. Pardubice, Czech Republic: 2015. s. 125-128. ISBN: 978-1-4799-8117- 5.
Detail
HRABINA, M.; SIGMUND, M. Acoustical detection of gunshots. In Radioelektronika (RADIOELEKTRONIKA), 2015 25th International Conference. Radioelektronika. 2015. s. 150-153. ISBN: 978-1-4799-8117- 5.
Detail
STANĚK, M.; SIGMUND, M. Finding the Most Uniform Changes in Vowel Polygon Caused by Psychological Stress. Radioengineering, 2015, roč. 24, č. 2, s. 604-609. ISSN: 1210- 2512.
Detail
SIGMUND, M. Signály a soustavy – řešené příklady. Brno: FEKT VUT v Brně, 2015. s. 1-78.
Detail
STANĚK, M.; SIGMUND, M. Psychological Stress Detection in Speech Using Return-to- opening Phase Ratios in Glottis. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2015, roč. 21, č. 5, s. 59-63. ISSN: 1392- 1215.
Detail
 
2014
STANĚK, M.; SIGMUND, M. Comparison of Speaker Individuality in Triangle Areas of Plane Formant Spaces. In Proceedings of 24th International Conference Radioelektronika. 2014. s. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3715- 8.
Detail
 
2013
SIGMUND, M. Statistical Analysis of Fundamental Frequency Based Features in Speech under Stress. Information Technology and Control, 2013, roč. 42, č. 3, s. 286-291. ISSN: 1392- 124X.
Detail
STANĚK, M.; SIGMUND, M. Speaker dependent changes in formants based on normalization of vowel triangle. In Proceedings of 23th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2013. 2013. s. 337-341. ISBN: 978-1-4673-5517- 9.
Detail
STANĚK, M.; SIGMUND, M. Porovnání efektivity řečových spektrálních parametrů pro identifikaci mluvčích. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 2013, č. 8, s. 1-8. ISSN: 1213- 1539.
Detail
SIGMUND, M. Search for Keywords and Vocal Elements in Audio Recordings. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2013, roč. 19, č. 9, s. 71-74. ISSN: 1392- 1215.
Detail
 
2012
SIGMUND, M. Influence of Psychological Stress on Formant Structure of Vowels. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2012, roč. 2012 (18), č. 10, s. 45-48. ISSN: 1392- 1215.
Detail
ZELINKA, P.; SIGMUND, M.; SCHIMMEL, J. Impact of vocal effort variability on automatic speech recognition. Speech Communication, 2012, roč. 54, č. 6, s. 732-742. ISSN: 0167- 6393.
Detail | www
SIGMUND, M.; RICHTER, D. Application of Voice Technologies for Ambient Assisted Living. In Advances in Robotics. DSP. Sydney: iConcept Press, 2012. s. 1-18. ISBN: 978-1-922227-05- 8.
Detail
 
2011
SIGMUND, M.; ZELINKA, P. Calculating and Visualizing Signal Data with Mathcad for Teaching of Electrical Engineering. In Proceedings of the 22nd EAEEIE International Conference. Maribor: EAEEIE, 2011. s. 110-112. ISBN: 978-961-248-281- 7.
Detail
SIGMUND, M.; ZELINKA, P. Analysis of Voiced Speech Excitation Due to Alcohol Intoxication. Information Technology and Control, 2011, roč. 40, č. 2, s. 145-150. ISSN: 1392- 124X.
Detail
 
2010
ZELINKA, P.; SIGMUND, M. Automatic Vocal Effort Detection for Reliable Speech Recognition. In Proceedings of the 2010 IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing (MLSP 2010). Kittilä: 2010. s. 349-354. ISBN: 978-1-4244-7876- 7.
Detail
ZELINKA, P.; SIGMUND, M. Building a Multi-State Noise HMM: Comparison of Approaches. In Proceedings of the 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP 2010. Baden (Austria): 2010. s. 69-73. ISBN: 978-963-88981-0- 4.
Detail
SIGMUND, M.; PROKEŠ, A.; ZELINKA, P. Detection of Alcohol in Speech Signal Using LF Model. In Proceedings of IASTED International Multi-Conference on Applied Informatics, part Artificial Intelligence and Applications. Calgary: IASTED, 2010. s. 193-196. ISBN: 978-0-88986-818- 2.
Detail
SIGMUND, M. Changes in Frequency Spectrum of Vowels Due to Psychological Stress. In Proceedings of Radioelektronika 2010. Brno: FEKT VUT, 2010. s. 27-30. ISBN: 978-1-4244-6319- 0.
Detail
SIGMUND, M. Analysis of Speech Signal Spoken in Stressful Situation. In Zborník príspevkov konferencie Nové smery v spracovaní signálov X. I. Liptovský Mikuláš: 2010. s. 228-232. ISBN: 978-80-8040-399- 7.
Detail
ZELINKA, P.; SIGMUND, M. Towards Reliable Speech Recognition in Operating Room Noise Environment. In Proceedings of 20th International Conference Radioelektronika 2010. Brno: Dept. of Radioelectronics, BUT, 2010. s. 31-34. ISBN: 978-1-4244-6319- 0.
Detail
PROKEŠ, A.; SIGMUND, M.; WILFERT, O. Effect of Atmospheric Turbulent Channel on Bit-error- rate of Optical Wireless Link. In Proceedings of The IASTED International Conference on Parallel and Distributed Computing and Networks. Innsbruck: IASTED, 2010. s. 126-130. ISBN: 978-0-88986-713- 0.
Detail
ZELINKA, P.; SIGMUND, M. Hierarchical classification tree modeling of nonstationary noise for robust speech recognition. Information Technology and Control, 2010, roč. 39, č. 3, s. 202-210. ISSN: 1392- 124X.
Detail
 
2009
SIGMUND, M. Výběr textu pro hlasovou verifikaci osob. In Zborník príspevkov konferencie Komunikačné a informačné technológie. 1. Liptovský Mikuláš: AOS Liptovský Mikuláš, 2009. s. 1-5. ISBN: 978-80-8040-376- 8.
Detail
ZELINKA, P.; SIGMUND, M.; RICHTER, D. Example- based realization of isolated words recognizer under limited training data constraint. In Elektronische Sprachsignalverarbeitung 2009. Dresden: TUDpress, 2009. s. 48-55. ISBN: 978-3-941298-31- 6.
Detail
SIGMUND, M. Information Mining from Speech Signal. In Recent Advances in Signal Processing. 1. Wien: In- Tech Publishing, 2009. s. 297-319. ISBN: 978-953-307-002- 5.
Detail
SIGMUND, M.; DRAHANSKÝ, M.; ORSÁG, F. Vybudování nového předmětu na rozšíření jazykové podpory na FEKT VUT v Brně, Zpráva projektu FRVŠ 1756/ 08. 2009. s. 1-18.
Detail
SALA, P.; SIGMUND, M. Diagnostical analysis of voice based on glottal pulses. In Radioelktronika 2009. 2009. s. 305-308. ISBN: 978-80-214-3865- 1.
Detail
SIGMUND, M.; BRABEC, Z. Analysis of Speech under Stress Based on Short- Time Spectrum of Vowel Phonemes. In Proceedings of IASTED International Multi-Conference on Applied Informatics, part Artificial Intelligence and Applications. 1. Innsbruck: IASTED, 2009. s. 77-81. ISBN: 978-0-88986-779- 6.
Detail
 
2008
PROKEŠ, A.; SIGMUND, M. Comparison of System Parameters of Free Space Optical Links in 850 nm and 1550 nm Optical Windows. In Proocedings of The IASTED International Conference on Parallel and Distributed Computing and Networks. Innsbruck: IASTED, 2008. s. 126-130. ISBN: 978-0-88986-713- 0.
Detail
SIGMUND, M.; PROKEŠ, A.; BRABEC, Z. Statistical Analysis of Glottal Pulses in Speech under Psychological Stress. In Proceedings of EUSIPCO 2008. European Signal Processing Conference EUSIPCO. Lausanne: EPFL, 2008. s. 1-5. ISSN: 2219- 5491.
Detail
SIGMUND, M. Automatic Speaker Recognition by Speech Signal. In Zemliak A., Frontiers in Robotics, Automation and Control. Advanced Robotics Series. Wien: In- Tech Education and Publishing, 2008. s. 41-54. ISBN: 978-953-7619-17- 6.
Detail
SIGMUND, M. Gender Distinction Using Short Segments of Speech Signal. International Journal of Computer Science and Network Security, 2008, roč. 8, č. 10, s. 159-162. ISSN: 1738- 7906.
Detail
SIGMUND, M.; ZEMAN, V. Automatické určování fonetických úseků v plynulé řeči. In Sborník konference Nové smery v spracovaní signálov IX. Liptovský Mikuláš: Akademia ozbrojených sil, 2008. s. 262-265. ISBN: 978-80-8040-344- 7.
Detail
SIGMUND, M.; NOVOTNÝ, P. Transformations between Pictures from 2D to 3D. In Advances in Intelligent Systems: Concepts, Tools and Applications. Application. Berlin: Springer Verlag, 2008. s. 299-310. ISBN: 978-0-7923-5966- 1.
Detail
 
2007
SIGMUND, M. Voice Analysis and Recognition. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice Habilitační a inaugurační spisy, 2007, roč. 2007, č. sv. 229, s. 1-24. ISSN: 1213- 418X.
Detail
SIGMUND, M. Spectral Analysis of Speech under Stress. International Journal of Computer Science and Network Security, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 170-172. ISSN: 1738- 7906.
Detail
SIGMUND, M.; DOSTÁL, T. Detection of Psychological Stress by Analysing of Glottal Pulse Waveform. In Proceedings of IASTED International Multi-Conference on Applied Informatics, part Artificial Intelligence and Applications. Calgary: IASTED, 2007. s. 526 ( s.)ISBN: 978-0-88986-629- 4.
Detail
SIGMUND, M. Rozlišení muž/ žena pro optimalizaci hlasových informačních systémů. In Zborník príspevkov konferencie Komunikačné a informačné technológie. Zborníky. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených sil, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-8040-325- 6.
Detail
SIGMUND, M.; RICHTER, D.; SOBOTA, J. Possibilities of Czech- German Cooperation in Engineering Education. In Proceedings of 18th EAEEIE International Conference. sborník. Praha: CVUT, 2007. s. 1-3. ISBN: 978-80-01-03745- 4.
Detail
SIGMUND, M.; RICHTER, D.; SOBOTA, J. Possibilities of Czech- German Cooperation in Engineering Education. Praha: CVUT, 2007. s. 25-25.
Detail
SIGMUND, M. Rozpoznávání řečových signálů, přednášky. Brno: FEKT VUT, 2007. s. 1-122. ISBN: 978-80-214-3526- 1.
Detail
SIGMUND, M. Zpracování řečových signálů, elektronická skripta. Evidenční číslo FEKT: REL 07- 052. Brno: FEKT VUT, 2007. s. 1-144.
Detail
DOSTÁL, T.; HANUS, S.; SIGMUND, M. All-pass Filters in Current Mode with Multi- output Transconductors. In Proceedings of 16th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2007. Ljubljana: Slovenia Section IEEE, 2007. s. 31-34.
Detail
 
2006
DOSTÁL, T.; HANUS, S.; SIGMUND, M. DC-accurate Low- pass ARC Filter Based on Single Transimpedance Amplifier. In Proc. of 15 th Electrotechnical and Computer Science conf. ERK 2006. Ljubljana: IEEE Region 8, 2006. s. 84 ( s.)ISBN: 1581- 4572.
Detail
Kuiper, A., Sigmund, M. Procedures of Detection and Removal of Blotches on Scanned Optical Sound Tracks using MatLab. In Junior Scientist Conference 2006. Wien: TU Wien, 2006. s. 43 ( s.)ISBN: 3-902463-05- 8.
Detail
PHAM, T.; KÉPESI, M.; KUBIN, G.; WERUAGA, L.; SIGMUND, M.; DOSTÁL, T. Time- Frequency Analysis for Voice Activity Detection. In Proceedings of IASTED International Multi-Conference on Applied Informatics, part Signal Processing, Pattern Recognition, and Applications. Innsbruck: M.H. Hamza, 2006. s. 244 ( s.)ISBN: 0-88986-580- 9.
Detail
Sigmund M. Spectral Characteristics of Vocal Tract for Speaker Recognition. International Journal of Computer Science and Network Security, 2006, roč. 6, č. 1A, s. 17 ( s.)ISSN: 1738- 7906.
Detail
Sigmund M. Vyhledávání klíčových slov ve zvukových záznamech. In Sborník konference Nové smery v spracovaní signálov VIII. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených sil, 2006. s. 292 ( s.)ISBN: 80-8040-294- 9.
Detail
SIGMUND, M. Introducing the Database ExamStress for Speech under Stress. In Proceedings of 7th IEEE Nordic Signal Processing Symposium - NORSIG 2006. Reykjavik: IEEE, 2006. s. 290-293. ISBN: 1-42244-0413- 4.
Detail
Sigmund M. Spectral Models of Individual Speakers. Journal of Electrical Engineering, 2006, roč. 57, č. 5, s. 301 ( s.)ISSN: 1335- 3632.
Detail
 
2005
SIGMUND, M.; DOSTÁL, T. Automatic Gender Distinctions by Voice. In Artificial Intelligence and Applications. Innsbruck: M.H. Hamza, 2005. s. 633 ( s.)ISBN: 0-88986-457- 8.
Detail
DOSTAL T., SIGMUND M. State-variable models of multifunctional filters in current mode. In Proceedings of the 24th IASTED international conference MODELLING, IDENTIFICATION AND CONTROL – MIC 05. Calgary: Acta Press, 2005. s. 500 ( s.)ISBN: 0-88986-474- 8.
Detail
Sigmund M. Applied Signal Processing Using Mathcad. In Innovation in Education for Electrical and Information Engineering. Lappeenranta: 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 952-214-052- X.
Detail
SIGMUND, M.; JELÍNEK, P. Searching for Phoneme Boundaries in Speech Signal. In Radioelektronika 2005. Brno: UREL FEKT VUT Brno, 2005. s. 471 ( s.)ISBN: 80-214-2904- 6.
Detail
Kuiper, Sigmund, Richter, Poetsch. Acoustic Authenticity of Old Optical Sound Tracks. In Electronic Speech Signal Processing. Praha: R. Vich, 2005. s. 167 ( s.)ISBN: 3-938863-17- X.
Detail
KUIPER, A.; SIGMUND, M. Simulating of Authentic Movie Faults. In Proceedings of EUROCON 2005. Belgrade: University of Belgrade, 2005. s. 1015-1018. ISBN: 1-4244-0050- 3.
Detail
Sigmund M., Dostál T. Automatic Gender Distinction by Voice. Abstracts of IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications – AIA 2005. Calgary: M.H. Hamza, 2005. s. 1 ( s.)
Detail | www
DOSTÁL, T.; SIGMUND, M. State- Variable Models of Multifunctional Filters in Current Mode. Abstracts of IASTED International Conference on Modelling, Identification and Control MIC 2005. Calgary: Acta Press, 2005. s. 1 ( s.)
Detail | www
Sigmund,M. Tvorba multimediálních studijních materiálů pro zpracování řečových signálů. Brno: 2005. s. 1 ( s.)
Detail
Sigmund,M. Entwicklung und Anwendung von neuen Verfahren in Sprachsignalverarbeitung. 2005. s. 1 ( s.)
Detail
 
2004
SIGMUND, M.; DOSTÁL, T. Analysis of Emotional Stress in Speech. In Proceedings of IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications. Calgary, Zurich: ACTA Press, 2004. s. 317-322. ISBN: 0-88986-404- 7.
Detail
SIGMUND, M. Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Sprachsignal und Sprecher unter Stress. In Proceedings of KONVENS 2004. Wien: OGAI, 2004. s. 189 ( s.)ISBN: 3-85027-005- X.
Detail
SIGMUND, M. Efektivní určování spektra řečových signálů. In Nové smery v spracovaní siglálov VII. Tatranské Zruby: VA Liptovský Mikuláš, 2004. s. 153 ( s.)ISBN: 80-8040-232- 9.
Detail
MATĚJKA, P.; ČERNOCKÝ, J.; SIGMUND, M. Introduction to Automatic Languages Identification. In Proceedings of the 14th international Czech- Slovak scientific conference RADIOELEKTRONIKA 2004. Bratislava: 2004. s. 112 ( s.)ISBN: 80-227-2017- 8.
Detail
MATĚJKA, P., ČERNOCKÝ, J., SIGMUND, M. Introduction to Automatic Language Identification. Conference Proceedings of Radioelektronika 2004. Bratislava, Slovk Republic: Institute of Radio Electronics, Slovak Technical University in Bratislava, 2004. s. 112 ( s.)ISBN: 80-227-2017- 8.
Detail
MATĚJKA, P., ČERNOCKÝ, J., SIGMUND, M. Introduction to Automatic Language Identification. In Conference Proceedings of Radioelektronika 2004. Brno: Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. s. 112 ( s.)ISBN: 80-227-2017- 8.
Detail | www
DŽBÁNEK, L., SIGMUND, M., KUIPER, A. Erkennung von Sprache aus einem parametrisierten Signal mit Hilfe der digitalen Bildverarbeitung. In 15. Konferenz Elektronische Sprachsignalverarbeitung ESSV 2004. ESSV 2004. Dresden: Universitaetverlag, 2004. s. 111 ( s.)ISBN: 3-937672-65- 5.
Detail
BOŠTÍK, M., SIGMUND, M. Long Time Analysis of Glottal Pulse Waveform in Stressed Speech Recognition. In Proceedings of IWSSIP 2004. Poznan: PTETiS, 2004. s. 311 ( s.)ISBN: 83-906074-8- 4.
Detail
SIGMUND, M., RICHTER, D., SOBOTA, J. Internationale Kooperationsmöglichkeiten in der Ingenieurausbildung. In Proceedings of 33. International Symposium IGIP/IEEE/ ASEE. Fribourg: 2004. s. 346 ( s.)ISBN: 2-940156-28- X.
Detail
 
2003
BOŠTÍK, M.; SIGMUND, M. Methods for Estimation of Glottal Pulses Waveforms Exciting Voiced Speech. In Eurospeech 2003. European Conference EUROSPEECH. Geneva, Switzerland: 2003. s. 2389 ( s.)ISSN: 1018- 4074.
Detail
DOSTÁL, T., SIGMUND, M. Universal third-order state-variable based filter in current mode. In Proceedings of the 13th international Czech- Slovak scientific conference Radioelektronika 2003. Brno: FEEC BUT, 2003. s. 328 ( s.)ISBN: 80-214-2383- 8.
Detail
DŽBÁNEK, L., SIGMUND, M. Entwicklung und Optimierung automatischer Bestimmung der Wortgrenzen. In Elektronische Sprachsignalverarbeitung. Tagungsband der 14. Konferenz Karlsruhe. Dresden: Universitatsverlag, 2003. s. 54 ( s.)ISBN: 3-935712-83- 9.
Detail
SIGMUND, M. Voice Recognition by Computer. 1. 1. Marburg: Tectum Verlag, 2003. 109 s. ISBN: 3-8288-8492- X.
Detail
SIGMUND, M., DOSTÁL, T. Speaker-Specific Long- Time Spectrum. In 21st IASTED International Conference Applied Informatics. Innsbruck: IASTED, 2003. s. 216 ( s.)ISBN: 0-88986-341- 5.
Detail
Boštík M., Sigmund M. Methods for Estimation of Glottal Pulses Waveforms Exciting Voiced Speech. In Proceedings of Eurospeech 2003. European Conference EUROSPEECH. Geneve: 2003. s. 2389 ( s.)ISSN: 1018- 4074.
Detail
BOŠTÍK, M.; SIGMUND, M. Speaker Stress Detection by Analysis of Glottal Excitation. In Proceedings of the MAVEBA 2003. Firenze, Italy: Firenze University Press, 2003. s. 87 ( s.)ISBN: 88-8453-155- 1.
Detail
 
2002
SIGMUND, M., MATĚJKA, P. An Environment for Automatic Speech Signal Labeling. In Applied Informatics. Innsbruck: ACTA Press, 2002. s. 298 ( s.)ISBN: 0-88986-324- 5.
Detail
MATĚJKA, P., SIGMUND, M., ČERNOCKÝ, J. Data adaptation for Hidden Markov Model in speech recognition. In Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002. Brno: 2002. s. 317 ( s.)ISBN: 80-214-2116- 9.
Detail
SIGMUND, M. Use of Mathcad 2001 for Teaching and Presentation of Digital Signal Processing. In EAEEIE Inter. Conference on Innovations in Education for Electrical and Information Engineering. York: University of York, 2002. s. 10 ( s.)ISBN: 1-85911-008- 8.
Detail
 
2001
SIGMUND, M.; SEVERŇÁK, O. Eine neue Sprachdatenbank mit der Sprache unter Stress. In Elektronische Sprachsignalverarbeitung. Bonn: Wolfgang Hess, 2001. s. 323 ( s.)ISBN: 3-935712-62- 6.
Detail
SIGMUND, M., ŘEZNÍČEK, F. Visualization of Speech for Teaching of Signal Processing. In 12th annual conference EAEEIE. Nancy: EAEEIE, 2001. s. 557 ( s.)ISBN: 2-9516740-0- 7.
Detail
SIGMUND, M. Effectiveness of Various Phonemes for Speaker Recognition. In Radioelektronika 2001. Brno: UREL, 2001. s. 158 ( s.)ISBN: 80-214-1861- 3.
Detail
SIGMUND, M. Analýza řečových signálů. 24- 2000. Brno(Czech Republic): MJ Servis, 2001. ISBN: 80-214-1783- 8.
Detail
 
2000
SIGMUND, M. Estimation of Speaker Characteristic by Average Long- Time Spectrum. In Proceedings of the 4th IEEE Nordic Signal Processing Symposium NORSIG 2000. Linkoping(Norway): Linkopink University, s. 37 ( s.)ISBN: 91-7219-789- 7.
Detail
SIGMUND, M. Analýza řečových signálů. Brno: FEI VUT Brno, 2000. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-1783- 8.
Detail
SIGMUND, M. Estimation of Speaker Characteristics by Average Long- Time Spectrum. In 4th IEEE Nordic Signal Processing Symposium (NORSIG). Kolmarden: IEEE, 2000. s. 37 ( s.)ISBN: 91-7219-789- 7.
Detail
SIGMUND, M. Speaker Recognition - Identifying People by their Voices. 1. 1. Brno: VUTIUM, 2000. 35 s. ISBN: 80-214-1590- 8.
Detail
KÉPESI, M., SIGMUND, M. Removing Noise from Recordings Coming from Tapping. In Proceedings of the 10th International Scientific Conference „ Radioelektronika 2000. Bratislava: Department of Radio and Electronics SUT Bratislava, 2000. s. 36 ( s.)ISBN: 80-227-1389- 9.
Detail
SIGMUND, M. Speaker. Brno(Czech Republic): VUTIUM Brno, 2000. 65 s.
Detail
SIGMUND, M. Výběr váhových funkcí při určování spektra řečového signálu. In Proceedings of the 5th Slovak National Scientific Conference on New Approaches in Signal Processing. Liptovský Mikuláš(Slovakia): VA Liptovský Mikuláš, s. 112 ( s.)ISBN: 80-80-40071-125- X.
Detail
SIGMUND, M. Illustrative Tools for Signal Segmentation. In Proceedings of the 11th Annual Conference EAEEIE. Ulm(Germany)): EAEEIE Ulm, s. 224 ( s.)ISBN: 3-00-005965- 2.
Detail
SIGMUND, M., ŘEZNÍČEK, F. Spectrographic Method for Speaker Recognition. In Proceedings of the 10th Internatona Czech- Slovak Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2000. Bratislava(Slovakia): FEI STU Bratislava, s. 80 ( s.)ISBN: 80-227-1389- 9.
Detail
SIGMUND, M.; NOVOTNÝ, P. Transformations between Pictures from 2D to 3D. Journal of Intelligent and Robotics Systems, 2000, roč. 28, č. 1- 2, s. 69-84. ISSN: 0921- 0296.
Detail
 
1999
SIGMUND, M. Parameters of Speech under Stress. In Proceedings of the 9th International Czech- Slovak Scientific. Brno: Brno University of Technology, s. 190 ( s.)ISBN: 80-214- 132.
Detail
SIGMUND, M. Detection of Stressed Speech. In Proceedings of the 22nd International Conference TELECOMMUNI. Brno: Brno University of Technology, s. 121 ( s.)ISBN: 80-214- 115.
Detail
SIGMUND, M. Program pro automatickou detekci fonémových úseků řeči. In Sborník 7. celostátního semináře z teorie obvodů STO- 7. Brno: Vojenská akademie Brno, s. 274 ( s.)ISBN: 80-214- 139.
Detail
 
1998
KÉPESI, M., SIGMUND, M. Rozpoznávání mluvčích z telefonního signálu. 1. 1. Brno, Česká republika: TU Brno, 1998.
Detail
SIGMUND, M.; MENŠÍK, R. Estimation of Vocal Tract Long- Time Spectrum. In Proc. of the 9th Int. Conference ESSV 98. 1. Dresden, Germany: Int. Conference ESSV 98, 1998. s. 69-71.
Detail
SIGMUND, M. Converting a Scan Picture from 2D to 3D. In Proc. of the 8th Int. Conference Radioelektronika 98. 2. Brno, Česká republika: Int.Conference RADIOELEKTRONIKA 96, VUT v Brně, s. 426 ( s.)ISBN: 80-214- 098.
Detail
SIGMUND, M. Odhad úspěšnosti rozpozávání obrazců klasifikátorem. In Proc. of the National Conference "New Trends in DSP 4". 1. Liptovský Mikuláš, Slovakia: National Conference "New Trends in DSP 4", s. 154 ( s.)
Detail
SIGMUND, M. Hlasové ovládání interiéru. In Proc. of the National Conference "New Trends in DSP 4". 1. Liptovský Mikuláš, Slovakia: National Conference "New Trends in DSP 4", s. 158 ( s.)
Detail
SIGMUND, M.; NOVOTNÝ, P. Transformations Between Pictures from 2D to 3D. In Proc. of the 3rd Int. Conference EURISCON 98. 1. Athens, Greece: Int. Conference EURISCON 98, 1998. s. 128 ( s.)
Detail
 
1997
SIGMUND, M. Program pro analýzu řečových signálů. In 6. celostátní konference o teorii obvodů STO 6. Brno: Vojenská akademie Brno, s. 188 ( s.)
Detail
SIGMUND, M. Speech Analysis for Speaker Identification. In 3rd Int.Conf. on Digital Signal Processing DSP 97. Herlany, Slovensko: TU Košice, s. 20 ( s.)ISBN: 80-967636-.
Detail
SIGMUND, M. Use of Computers for Innovative Tests in Speech Signal Processing. In 8th Annual Conference EAEEIE. Edinburg, Skotsko: Napier University Edinburg, Scotland, s. 10 ( s.)
Detail
HOVORKA, J., SIGMUND, M. Recognition of Professional Imitator by Methods of Line Spectral Pairs. In 7th International Conference RÁDIOELEKTRONIKA 97. Bratislava, Slovensko: STU Bratislava, s. 110 ( s.)ISBN: 80-227- 094.
Detail
 
1996
SIGMUND, M. Task Oriented Applications of Automatic Speech Communications. In Task Oriented Applications of Automatic Speech Communication. Oulu, Finsko: 7th Annual Conference EAEEIE, s. 77 ( s.)ISBN: 951-42- 441.
Detail
SIGMUND, M. Speaker Normalization by Long- Time Spectrum. In Speaker Normalization by Long- Time Spectrum. Brno, Česká republika: Int.Conference RADIOELEKTRONIKA 96, VUT v Brně, 1996. s. 144-147. ISBN: 80-214- 061.
Detail
SIGMUND, M. Analýza řeči cepstrální metodou. In Analýza řeči cepstrální metodou. Liptovský Mikuláš, Slovensko: Konference Nové smery ve zprac.signálů-III, VA SNP, s. 57 ( s.)
Detail
 
1994
SIGMUND, M. Fonémový model pro rozpoznávání řeči. In Fonémový model pro rozpoznávání řeči. Liptovský Mikuláš: Vojenská akademie SNP Liptovský Mikuláš, s. 111 ( s.)
Detail
SIGMUND, M., DOKLÁDAL, P. Shlukové vzory samohlásek. In Shlukové vzory samohlásek. Brno: ÚREL, FEI VUT Brno, s. 263 ( s.)
Detail
SIGMUND, M. Individual Continuing Education in Digital Signal Processing. In Individual Continuing Education in Digital Signal Processing. Reims: Reims, s. 15 ( s.)
Detail
SIGMUND, M. Fonémová segmentace řečového signálu. In Fonémová segmentace řečového signálu. Brno: ÚREL, FEI VUT Brno, s. 197 ( s.)
Detail
 
1993
SIGMUND, M. System for isolated word recognition. In System for isolated word recognition. Košice: TU Košice, s. 13 ( s.)
Detail
SIGMUND, M. Speech signal analysis. In Speech signal analysis. Prague: CTU Prague, s. 205 ( s.)
Detail
SIGMUND, M. Testování systému na rozpoznávání slov. In Testování systému na rozpoznávání slov. Brno: ÚREL, FEI VUT Brno, s. 78 ( s.)
Detail
 
1992
SIGMUND, M. Signálové procesory řady ADSP- 2100. In Signálové procesory řady ADSP- 2100. Brno: KREL, FE VUT Brno, s. 85 ( s.)
Detail
SIGMUND, M. Základní kmitočet řečového signálu. In Základní kmitočet řečového signálu. Brno: KREL, FE VUT Brno, s. 26 ( s.)
Detail
 


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.