• Nejsem idol
  • EBEC Brno
  • Stipendium
  • Výzkumná centra
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • NAVUT.CZ

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.

doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.

E-mail Hruby@fa.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 1453
 
Odeslat VUT zprávu

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.

2014
SEDLÁK, J.; HRUBÝ, J.; SVOBODOVÁ, Š.; VRABELOVÁ, R.; OBRTLÍK, J. Paměť budov. Architektura staveb Vysokého učení technického v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně Fakulta výtvarných umení, 2014. 96 s. ISBN: 978-80-214-5088- 2.
Detail
 
2013
HRUBÝ, J., doc. Ing. arch., CSc., Josef Hrabec, doc. Ing. arch., CSc., Ivo Boháč, Ing. arch., Tanasis Kotupas, Ing. arch. Expedice Řecko. In Expedice Řecko. Brno: Litera Brno, 2013. s. 01-28. ISBN: 978-80-214-4686- 1.
Detail
 
2012
HRABEC, J.; HRUBÝ, J.; ŠUGLOVÁ, D.; BOHÁČ, I. Architektonická interpretace archeologických nálezů naší historie. Jižní Morava. Moravský zemský archiv v Brně AB AC, 2012, roč. 48, č. 51, s. 352-360. ISSN: 0449- 0436.
Detail
 
2011
HRUBÝ, J. Lidová architektura dnes. In Výzkum lidové architektury - archivní podoba a stávající stav. 1. Brno: 2011. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4171- 2.
Detail
HRABEC, J.; HRUBÝ, J.; KORČÁKOVÁ, A. Výzkum lidové architektury - archívní podoba a stávající stav. Brno: FA VUT, 2011. s. 1-156.
Detail
 
2010
HRUBÝ, J.; HRABEC, J. Zaměření církevní architektury J. B. Santiniho. In Zaměření církevní architektury J. B. Santiniho. 0. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. s. 3 ( s.)ISBN: 978-80-214-4172- 9.
Detail
 
2003
HRUBÝ, J.; DÝR, P. a kol. VII. vědecká konference doktorandů. In VII. vědecká konference doktorandů. mimo edici. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2003. s. 1-156. ISBN: 80-214-2399- 4.
Detail
 
2002
HRUBÝ, J.; DÝR, P. a kol. VI. vědecká konferernce doktorandů. In VI. vědecká konference doktorandů. mimo edici. Brno: Fakulta architektura VUT v Brně, 2002. s. 1-164. ISBN: 80-214-2146- 0.
Detail
 
1999
HRUBÝ, J. Petr Uhlíř v Brně. Architekt - nezávislý čtrnáctideník architektů, 1999, roč. 1999, č. 10, s. 57 ( s.)ISSN: 0862- 7010.
Detail
HRUBÝ, J. Petr Uhlíř_ architektura. Brno: ME TO DA, 1999. 18 s.
Detail
 
1993
HRUBÝ, J. Vývoj architektury ve středověku. Nakladatelství Vysokého učení technickéh.
Detail
 


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.