• Research centres
  • Brno University of Technology - Centre of Sports Activities

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.

Rector

e-mail: rektor@ro.vutbr.cz

Secretariate of Rector